Contact

Compan IT

58-560 Jelenia Góra
ul.Wojewódzka 13a
+48 75 64 32 113
+48 75 64 32 112 (fax)
NIP: 6112734236
KRS: 0000499552
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
REGON: 022364854
BDO: 00015351

If you need more information, please fill out the form

We sell parts and devices

Subscribe to our newsletter to get the best dealsn

Your data is complely secured with us. We don’t share with anyone.

© Copyright 2023 Compan.info